Игри

Информация за страница Челопеч

     В Западната България е разположено едно от най-известните села в страната – Челопеч. Населеното място е единствено за областта и център на едноименната община, като е известно преди всичко със своето рудодобиване. Общината включва едно единствено населено място, разположено в район с предимно планински характер. То се намира най-точно на южните склонове на Стара планина, която е най-дълга за територията на цялата страна. Ако искаме да го видим по-отблизо, е достатъчно да се озовем на главния път между София и Бургас. Близо 2 000 души живеят днес на територията на селото, като едва ли техният брой има тенденцията да се увеличи. Все пак ситуацията с демографския облик не е толкова лоша на фона на други села,където понякога живеят по-малко от стотина души. През селото също така минава и железопътна линия, ето защо по този показател селото може да се похвали с поне относително добре развита транспортна мрежа.

     В землището на село Челопеч, което се нарича Гинова могила, са намерени останки още от дълбока древност. Те са най-доброто възможно и категорично доказателство, че живот по тези места кипи доста отдавна. Освен това и в Градище има различни останки, които достигат до нас благодарение на усилията на археолози и изследователи. Още през 1430-та година в добре запазени документи на османските регистри името на селото се среща често и е запазено дори днес. Предположенията на историците са, че съществува още по времето на Втората българска държава, а другата теза също е доста популярна и разпространена. Съгласно нейните аспекти селото е създадено непосредствено преди страната ни да се озове под гнета на османските поробители. Населеното място възниква най-вече благодарение на усилията на други хора, живеещи в съседни села или в околностите на днешното такова. Добиването на руди е основен поминък за местното население от дълго време насам – това е главната и движеща производствена сила в общинската структура. Мед, злато и пирит са все метали, които се срещат на територията на селото и по този показател селото е най-голямо за цялата страна, а и за Европа. Това е жизнено важно за постоянното развитие на икономиката в положителна насока.

     Челопеч Майнинг е компанията, която основно се занимава с добиването и разработването на рудните находища в селото. Тази фирма се явява дъщерна на едно канадско сдружение, което носи името Дънди Прешъс Метълс. Тази корпорация е доста добре позната у нас, защото се явява спонсор на определени спопртни събития. Дънди Прешъс Метълс има сключен договор с държавата от типа концесионен, който се отнася за добив основно на богатства, намиращи се под земята. През 1990-та година в концентрата се забелязва доста високо ниво на съдържание на арсен. Това води до взимането на спешни мерки с цел предотвратяването на сериозни последици за живота и здравето на хората. Стига се до забрана на преработката на арсена за цялата страна, като точно от тази година се и изнася. Забраната е подкрепена с издаването на специален указ на Министерски съвет. На територията на общината има някои добре известни културни и природни забележителности, които дават тласък на туризма.

eXTReMe Tracker